• Vietsub • Goodbye • Punch

An Ding
41,399 views
1,183 3
Uploaded On 2018-09-21
• Vietsub • Goodbye • Punch

Liệu người có yêu em không?
Liệu hai ta có cùng hướng về một nơi?
Em biết mà
Em biết câu trả lời sẽ là không


• Translator: Yane
• Video editor: An Ding
• Artwork: Lluluchwan

Contact
andinh671@gmail.com
https://instagram.com/fuynd

Please do not re-upload