• Vietsub • When Night Falls • Punch

An Ding
270,931 views
3,998 19
Uploaded On 2018-06-28
• Vietsub • When Night Falls • Punch

Theo mình tìm hiểu thì bài này có hai tên gọi phổ biến thì phải, một là When Night Falls, hai là At Night, nhưng When Night Falls nghe hay hơn nhỉ? À Punch còn một bài nữa cũng về đêm tên là Tonight, có lẽ mọi người nên nghe thử.

• Artwork by: Rellakinoko
• Translator: callmesept
• Video editor: An Ding
• Programs: Vegas Pro 14.0, Photoshop CS6
Please do not re-upload
Tags: