மீண்டும் மோடி ஆட்சியா?

mtamil
16,797 views
150 40
Uploaded On 2019-05-20
மீண்டும் மோடி ஆட்சி அமையும் என்று கருத்து கணிப்புகள் கூறுகின்றன

#RavindranDuraisamy #DMK #MkStalin #DMK4TN #LokSabhaElections2019 #ElectionsWithMtamil #ADMK #AMMK
#Congress #BJP #Modi #RahulGanthi